Justyna Lachor-Adamska Platforma Obywatelska
Justyna Lachor-Adamska Platforma Obywatelska

aktualności Środa, 1 października 2014

Justyna Lachor-Adamska Witam wszystkich – przyjaciół, znajomych, sympatyków Platformy Obywatelskiej, ale również przeciwników politycznych. Lekturą niniejszej strony pragnę sprowokować Was wszystkich do chęci lepszego poznania mnie i wsparcia moich działań. Z wykształcenia jestem prawniczką, w codziennym życiu poruszającą się na wózku inwalidzkim. Od ponad 15 lat pracuję dla środowiska osób z niepełnosprawnością. Swoją wiedzę prawniczą wykorzystuję w codziennej pracy w celu udzielenia pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. Własne doświadczenia w niepełnosprawności ułatwiają mi dostrzeganie problemów społecznych oraz poszukiwanie sposobów ich rozwiązywania.

Przez ostatnie dwa lata dostąpiłam zaszczytu pełnienia funkcji Doradcy Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Pełnomocniku ds. Równego Traktowania pozwoliło mi to na dobre rozeznanie potrzeb i mankamentów codziennego życia osób, którym jest trudniej funkcjonować w społecznej rzeczywistości.

Moja praca koncentruje się na polityce społecznej i zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji obywatela, jako pacjenta i beneficjenta programów tworzonych m.in. także dla osób zagrożonych wykluczeniem.

Jako radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, do którego kandyduję w najbliższych wyborach samorządowych skupię swoją uwagę na właściwym podziale i wydatkowaniu środków z funduszy unijnych przeznaczonych na politykę zdrowotną, społeczną i wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem. W ramach nowej perspektywy 2014-2020 zadbam o obecność środowiska osób z niepełnosprawnością oraz innych grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w gronie beneficjentów i odbiorców projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a także środków krajowych. Skupię swoją uwagę również na właściwym rozwoju edukacji w naszym województwie.

Do upublicznienia wszystkich tych działań, jak i również do samego uzyskania mandatu radnej potrzebuję siły wyborców. Wsparcia Was wszystkich. Mocy, którą powoduje poznanie człowieka, zobaczenie go i usłyszenie tematów, które ma do przekazania innym.

To właśnie Wy, Szanowni Państwo możecie stać się patronem mojego sukcesu. Współtwórcą nowego, dobrego procesu społecznego, który wypłynie z Wielkopolski i rozpowszechni się na cały kraj. Procesu, który pokaże nowe oblicze społeczeństwa obywatelskiego, upowszechni dbałość o wyrównanie szans dla wszystkich mieszkańców województwa wielkopolskiego, a także wywoła zainteresowanie codziennym losem osób, którym trudniej poruszać się w przestrzeni społecznej.

Będziecie również mogli pokazać, że niemożliwe stało się już nie tylko możliwym, ale trwałym i wpisanym w rzeczywistość. Osoba, która sama walczyła na wszystkich, kolejnych etapach własnego rozwoju o przetrwanie społeczne i równe prawa, teraz działa i skutecznie pomaga innym, którzy sami jeszcze nie potrafili odnaleźć swojej drogi w życiu.

Zapraszam Państwa do urn wyborczych 16 listopada 2014 roku i zachęcam do postawienia „krzyżyka” na liście do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przy poz. nr 5 w okręgu nr 1 – po prostu wybierzcie KANDYDATKĘ NA „PIĄTKĘ”!

Ślę do Państwa wyrazy głębokiego szacunku.

Justyna LachorPowrót na stronę główną

Platforma Obywatelska
Mapa strony Mapa strony
Wykonanie: Tomasz Skoracki